การใช้งาน ระบบยืนยันตัวตนการใช้อินเทอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

การใช้งาน ระบบยืนยันตัวตนการใช้อินเทอร์เน็ต วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

การ Login เข้าใช้งาน

1.เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ หรือโทรศัพท์ เข้ากับสายเคเบิลอินเทอร์เน็ต หรือ อินเทอร์เน็ตไร้สาย (Wi-Fi)

2.เข้าเว็บไซต์ที่ใช้โปรโตคอล http เช่น technicchan.ac.th หรือ pantip.com หรือ 192.168.0.1:8002

3.จะเข้าสู่หน้า Login ให้ใส่รหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตของท่าน และกดปุ่ม Login

 

4.หากรหัสผ่านถูกต้อง ระบบจะ Redirect ไปที่เว็บไซต์ของวิทยาลัย

 

ท่านจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตได้ตามปกติ

 

 

 

การเปลี่ยนรหัสเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ต

1.เข้าเว็บไซต์ของวิทยาลัย เลือนหาเมนูด้านขวา เลือก เปลี่ยนรหัสเข้าใช้ INTERNET

 

 

2.เข้าสู่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่าน

          ใช้ Username เข้าใช้ Internet

          ใส่รหัสผ่านเดิม

          ใส่รหัสผ่านใหม่

          ใส่รหัสผ่านใหม่อีกครั้ง

กดปุ่ม SUBMIT เพื่อยืนยันการเปลี่ยนรหัสผ่าน

 

(หากมีปัญหาการใช้งาน เข้าสู่ระบบไม่ได้ ลืมรหัสผ่าน ให้ติดต่องานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วท.จันทบุรี)

จัดทำโดย : งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

 

 

 

Additional information