ลงนามถวายพระพร

โปรดเลือกข้อความ

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า


รายชื่อ HOME