ครุภัณฑ์ประจำงานอาคาร

สรุปครุภัณฑ์ประจำงานอาคาร

ลำดับ
ที่

หมายเลข
พัสดุ
รายการพัสดุ
ราคา
หน่วยละ
จำนวน
ตาม บ/ช
จำนวน
นับได้
นามหน่วย
หมายเหตุ
1
9925-016-001
รูปหล่อ ร.5
449.00
1
 
องค์
ปี 2528
2
9915-015-005
พระพุทธรูปทองเหลืองหล่อ ขนาด 15"
2,200.00
1
 
องค์
ปี 2528
3
9925-009-001
โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 15" ไม่มีลวดลาย หมู่ 7"
1,200.00
1
 
ชุด
ปี 2528
4
7110-007-001
โต๊ะทำงาน 4 ฟุต แบบมีตู้ 2 ข้าง พร้อมเก้าอี้บุนวม
 
 
 
 
 
 
 
พับได้ รุ่น KC.82
1,150.00
1
 
ชุด
ปี 2528
5
4330-002-001
ปั๊มน้ำ ขนาด 2" มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า
 
 
 
 
 
 
 
ยี่ห้ออาร์โน
3,200.00
1
 
เครื่อง
ปี 2529
6
7195-004-001
เค้าน์เตอร์ริมผนังขนาดบานเลื่อนกระจก
3,200.00
6
 
ตู้
ปี 2529
7
7110-006-010
เก้าอี้โตกิ แบบ TK-66
290.00
35
 
ตัว
ปี 2529
8
4140-006-001
พัดลมโคจร ขนาด 16" ยี่ห้อ Hitachi
1,390.00
16
 
ชุด
ปี 2529
9
4330-001-002
ปั๊มน้ำไฟฟ้า ขนาด 1" ยี่ห้อ IRCEM
1,800.00
1
 
ตัว
ปี 2530
10
7310-013-001
เครื่องทำน้ำเย็น ขนาด 5 แกลลอน
3,000.00
3
 
เครื่อง
ปี 2530
11
6110-012-002
มิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า ขนาด 5A
330.00
15
 
ตัว
ปี 2530
12
3750-002-002
รถตัดหญ้าแบบสี่ล้อ ยี่ห้อเทคัมเช่ ขนาด 3.5 แรงม้า
4,800.00
1
 
เครื่อง
ปี 2531
13
3750-002-003
รถตัดหญ้าแบบสวิงบ่า ชนิดข้อแข็ง ยี่ห้อกาวาซากิ
 
 
 
 
 
 
 
รุ่น KT18
5,400.00
1
 
เครื่อง
ปี 2531
14
5670-001-002
ประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่อง ขนาด 285-280 ซม.
4,500.00
3
 
ชุด
ปี 2531
15
5670-001-003
ประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องมีเสาแบ่งกลาง ขนาด
 
 
 
 
 
 
 
385-280 ซม.
6,000.00
2
 
ชุด
ปี 2531
16
5670-001-004
ประตูเหล็กม้วนพร้อมกล่องมีเสาแบ่งกลาง ขนาด
 
 
 
 
 
 
 
440x280 ซม.
6,500.00
1
 
ชุด
ปี 2531
17
6680-002-001
มิเตอร์วัดน้ำประปา
290.00
4
 
ตัว
ปี 2531
18
9925-009-002
โต๊ะหมู่บูชา ขนาด 9" หมู่ 9"
3,000.00
1
 
ชุด
ปี 2532
19
7110-002-004
ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
1,900.00
1
 
ใบ
ปี 2532
20
3750-002-001
เครื่องตัดหญ้าแบบสูบตั้ง 2 ล้อ ยี่ห้อโรบิน (Robin)
7,000.00
2
 
เครื่อง
ปี 2534
21
4210-007-001
เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด 15 ปอนด์
1,425.00
14
 
เครื่อง
ปี 2534
22
4140-001-056
พัดลมติดเพดาน ขนาด 56" ยี่ห้อลัคกี้
750.00
2
 
เครื่อง
ปี 2535
23
3510-009-001
แท้งค์น้ำแสตนเลส ขนาด 2000 ลิตร
12,000.00
4
 
ใบ
ปี 2537
24
4330-001-150
เครื่องสูบน้ำไฟฟ้า 3" มอเตอร์ 3 แรงม้า 3 เฟส
21,500.00
1
 
เครื่อง
ปี 2537
25
7110-007-001
โต๊ะราชการ ระดับ 1-2
1,400.00
10
 
คู่
ปี 2538
26
3750-003-001
เครื่องตัดหญ้าสายสะพาย ยี่ห้อยันม่าร์
7,500.00
1
 
เครื่อง
ปี 2538
27
7730-021-001
ถังน้ำเย็นแบบ 2 ที่ ชนิดตั้งพื้น
5,000.00
3
 
เครื่อง
ปี 2538
28
6120-003-001
หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 315 KVA 3 ระบบ
 
 
 
 
 
 
 
22000-400/230 โวลท์ 1 ลูก ประกอบด้วย
284,070.00
1
 
ลูก
ปี 2539
 
 
- คาปาซิเตอร์ ขนาด 10 KVAR 3 ระบบ 400 โวลท์
 
 
 
 
 
 
 
1 เครื่อง
 
 
 
 
 
 
 
- คาปาซิเตอร์ ขนาด 20 KVAR 3 ระบบ 400 โวลท์
 
 
 
 
 
 
 
1 เครื่อง
 
 
 
 
 
 
 
- คาปาซิเตอร์ ขนาด 45 KVAR 3 ระบบ 400 โวลท์
 
 
 
 
 
 
 
1 เครื่อง
 
 
 
 
 
29
4610-003-008/
หม้อแปลงน้ำแสตนเลสอย่างดี
5,000.00
5
 
ลูก
ปี 2539
 
392-001 ถึง 005
 
 
 
 
 
 
30
7310-013-001/
เครื่องทำน้ำเย็นแบบขวดคว่ำ
3,300.00
3
 
เครื่อง
ปี 2539
 
392-001 ถึง 003
 
 
 
 
 
 
31
3750-002-520/
เครื่องยนต์ฮอนด้า พร้อมรถตัดหญ้าล้อเล็ก (5-2 HP)
7,757.01
2
 
ชุด
ปี 2539
 
392-001 ถึง 002
 
 
 
 
 
 
32
3750-002-350/
เครื่องยนต์บิคพร้อมรถตัดหญ้า 3.5 HP
6,074.77
2
 
ชุด
ปี 2539
 
392-001 ถึง 002
 
 
 
 
 
 
33
7110-014-005/
โต๊ะทำงานครู
2,050.00
20
 
ชุด
ปี 2539
 
392-001 ถึง 020
 
 
 
 
 
 
34
7105-014-004/
ชุดรับแขก
5,400.00
1
 
ชุด
ปี 2539
 
392-001
 
 
 
 
 
 
35
4330-002-450/
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที
 
 
 
 
 
 
402-001
ยี่ห้อโอโน่
5,800.00
1
 
ชุด
ปี 2540
36
7110-002-004/
ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลิ้นชัก
2,300.00
1
 
ตู้
ปี 2540
 
402-001
 
 
 
 
 
 
37
7110-007-001/
โต๊ะทำงานระดับ 3-6
2,050.00
6
 
ตัว
ปี 2540
 
402-001 ถึง 006
 
 
 
 
 
 
38
7110-006-036/
เก้าอี้ทำงานระดับ 3-6
550.00
6
 
ตัว
ปี 2540
 
402-001 ถึง 006
 
 
 
 
 
 
39
5975-003-060/
ตู้เอ็มดีบี 100x180x60 ซม. พร้อมบัสบาร์และมิเตอร์
20,000.00
1
 
ตู้
ปี 2542
 
422-001
 
 
 
 
 
 
40
5930-005-100/
เซอร์กิตเบรคเกอร์ 3P 800A 1000AF 30KA
40,000.00
1
 
ตัว
ปี 2542
 
422-001
 
 
 
 
 
 
41
5930-005-400/
เซอร์กิตเบรคเกอร์ 3P 350A 400AF 30KA
16,000.00
1
 
ตัว
ปี 2542
 
422-001
 
 
 
 
 
 
42
5930-005-250/
เซอร์กิตเบรคเกอร์ 3P 250A 400AF 30KA
17,250.00
4
 
ตัว
ปี 2542
 
422-001 ถึง 004
 
 
 
 
 
 
43
4330-002-045/
มอเตอร์ไฟฟ้าสูบน้ำได้ 450 ลิตร/นาที ยี่ห้อ ARNO
 
 
 
 
 
 
422-001 ถึง 002
(ขนาด 2")
7,000.00
2
 
เครื่อง
ปี 2542
44
7110-006-005/
เก้าอี้ผู้บริหาร
1,550.00
10
 
ตัว
ปี 2543
 
432-001 ถึง 010
 
 
 
 
 
 
45
7110-007-500/
โต๊ะทำงานเหล็ก 5 ฟุต
4,200.00
10
 
ตัว
ปี 2543
 
432-001 ถึง 010
 
 
 
 
 
 
46
3920-005-0050/
รถเข็นปูน
2,000.00
4
 
คัน
ปี 2543
 
434-001 ถึง 004
 
 
 
 
 
 
47
3750-002-0010/
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง (แบบสะพาย)
9,600.00
2
 
เครื่อง
ปี 2544
 
442-001 ถึง 002
 
 
 
 
 
 
48
4630-004-0400/
ครุภัณฑ์ถังบำบัดสิ่งปฏิกูล ขนาดใช้ 400 คน/วัน
59,250.00
2
 
ชุด
ปี 2545
 
452-001 ถึง 002
 
 
 
 
 
 
49
7440-001-0003/
เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลทั่วไป
26,400.00
1
 
เครื่อง
ปี 2545
 
452-001
 
 
 
 
 
 
50
6110-005-0003/
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 0.7 KVA
5,290.00
1
 
เครื่อง
ปี 2545
 
452-001
 
 
 
 
 
 
51
7110-006-0001/
เก้าอี้เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
1,200.00
10
 
ตัว
ปี 2546
 
462-002 ถึง 011
 
 
 
 
 
 
52
3415-001-0004/
เครื่องเจียรนัย ขนาด 4" 9500 NB มากีต้า
2,400.00
1
 
ตัว
ปี 2546
 
462-010
 
 
 
 
 
 
53
3220-003-0065/
เครื่องเลื่อยฉลุไฟฟ้า 6.5 มม. รุ่น M. 4323
3,500.00
1
 
ตัว
ปี 2546
 
462-001
 
 
 
 
 
 
54
3450-002-1300/
เครื่องขัดสี 1300 VPM โตชิบา
4,500.00
1
 
ตัว
ปี 2546
 
462-001
 
 
 
 
 
 
55
5130-007-6301/
สว่านไฟฟ้า 1/2 นิ้ว รุ่น M 6301 มากีต้า
3,400.00
1
 
ตัว
ปี 2546
 
462-001
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการที่ 51-55 ครุภัณฑ์โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
56
4120-002-0001/
ปั๊มน้ำสำหรับล้างแอร์ ขนาด 100 บาร์
13,600.00
1
 
เครื่อง
ปี 2546
 
462-001
 
 
 
 
 
 
57
3439-012-0001/
ชุดอุปกรณ์เชื่อมแก๊สชุดเล็กพร้อมอุปกรณ์
7,200.00
1
 
เครื่อง
ปี 2546
 
462-001
 
 
 
 
 
 
58
4140-005-0001/
เครื่องเป่าอากาศ
2,800.00
1
 
ตัว
ปี 2546
 
462-001
 
 
 
 
 
 
59
3750-002-0004/
เครื่องตัดหญ้า ชนิด 4 ล้อ
14,500.00
2
 
เครื่อง
ปี 2546
 
462-001 ถึง 002
 
 
 
 
 
 
60
4120-002-0002/
ชุดอุปกรณ์เติมน้ำยาแอร์
7,900.00
1
 
ชุด
ปี 2546
 
462-001
 
 
 
 
 
 
61
5950-004-0001/
เครื่องรักษาระดับความดันไฟฟ้า
14,800.00
5
 
เครื่อง
ปี 2546
 
462-001 ถึง 005
 
 
 
 
 
 
62
2920-020-0003/
ชุดมอเตอร์ปั๊มน้ำ 3 นิ้ว ขนาด 3 แรงม้า
20,200.00
2
 
เครื่อง
ปี 2546
 
462-001 ถึง 002
 
 
 
 
 
 
63
7110-002-7015/
ตู้เก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
2,600.00
2
 
ตู้
ปี 2547
 
472-001 ถึง 002
 
 
 
 
 
 
64
7125-002-7015/
ตู้เก็บเอกสารกระจกบานเลื่อน ตู้ล่างทึบพร้อมขารอง
 
 
 
 
 
 
472-002
ขนาด 40x180x180 ซม.
8,000.00
1
 
ตู้
ปี 2547
65
3445-001-7017/
สว่านมือเจาะคอนกรีต
10,880.00
1
 
เครื่อง
ปี 2548
 
482-001
 
 
 
 
 
 
66
3415-001-7018/
เครื่องเจียรนัยมือ 4"
2,000.00
2
 
เครื่อง
ปี 2548
 
482-001 ถึง 002
 
 
 
 
 
 
67
4120-001-9000/
เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ UNION 9,000 BTU
14,500.00
2
 
เครื่อง
ปี 2548
 
483-001 ถึง 002
 
 
 
 
 
 
68
2010-008-0013/
เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด 13 แรงม้า พร้อมหาง
17,500.00
1
 
เครื่อง
ปี 2551
 
512-001
 
 
 
 
 
 
69
5130-010-0200/
เครื่องเชื่อมไฟฟ้า 200 แอมป์
4,600.00
1
 
เครื่อง
ปี 2551
 
512-001
 
 
 
 
 
 
70
4210-005-0001/
บันไดอลูมิเนียม
6,600.00
1
 
ชุด
ปี 2551
 
512-001
 
 
 
 
 
 
71
7730-005-001/
LCD-TV-PHILIPS-32
23,990.00
1
 
จอ
ปี 2552
 
522-001
 
 
 
 
 
 
72
3413-003-001
เครื่องกระแทกคอนกรีต
19,500.00
1
 
เครื่อง
ปี 2552
 
522-001
 
 
 
 
 
 
73
7110-007-002/
โต๊ะ
13,450.00
1
 
ตัว
ปี 2552
 
522-001
 
 
 
 
 
 
74
7110-006-002/
เก้าอี้
10,950.00
1
 
ตัว
ปี 2552
 
522-001
 
 
 
 
 
 

Additional information