ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุด

...
ปรฐมนิเทศ นักเรียน-นักศึกษาใหม่

วันที่ 11 พฤษภาคม 2565
หัวหน้าแผนก และครูแผนกเทคนิคคอมพิวเตอร์ให้โอวาทแก่นักเรียน-นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 1/2565 ที่ลานกว้างหน้าอาคารแผนกอิเล็กทรอนิกส์

แนะนำแผนก

ห้องเรียน


ภาพกิจกรรมต่างๆ

...
ร่วมจัดทำหุ่นยนต์ขนส่งและสื่อสารควบคุมทางไกลสำหรับผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019